Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

värkaintransitivt verbvärkte, värktachefingret värker (det värker i fingret [på mig]) my finger aches (is aching, hurts me)det onda har värkt ut the pain has gonesorgen din sorg måste få värka ut let your grief take its time
smärtasubstantiv~n, smärtorallm. pain; häftig o. kortvarig pang, twinge [of pain]; lidande suffering; sorg grief; bedrövelse affliction, distressha [svåra] smärtor be in [great] paindet ger häftiga smärtor it causes acute paintransitivt verb~de, ~tbedröva grieve, pain, give…paindet smärtar mig djupt it grieves me deeply, it cuts me to the quickintransitivt verb~de, ~tvärka ache, be painful
sprängatransitivt verbsprängde, sprängtallm. burst; med sprängämne blast; slå sönder el. t.ex. dörr break (force)…open; upplösa:t.ex. politiskt parti split upspränga banken i spel break the bankpolisen har sprängt ligan the police have busted the gangspränga målsnöret breast the tapespränga i luften blow up
intransitivt verbsprängde, sprängtvärka achedet spränger i örat my ear is aching
partikelverbspränga borttr.:med sprängämne blast awayspränga framridande gallop along, charge…spränga inspränga in ett skyddsrum i berg blast a shelter into…spränga sönderburst (med sprängämne blast) [i flera delar …to pieces]
© NE Nationalencyklopedin AB