Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

värjatransitivt verbvärjde, värjtförsvara defendreflexivt verbvärjde, värjtvärja sig defend oneself <mot against>jag kunde inte värja mig mot intrycket (misstanken) att… I could not help getting the impression (help suspecting) that…substantiv~n, värjorrapier; fäktn. épée fr.
1 klingasubstantiv~n, klingorblade; svärd el. värja sword
© NE Nationalencyklopedin AB