Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

värdskapsubstantiv~et, sköta (utöva) värdskapet act as host (om dam hostess, om värdfolk host and hostess), do the honours
representationsubstantiv~en, ~erpolit. o.d. representation; konkr. äv. representatives (pl.)urval selection, [representative] presentationvärdskap entertainmentha stor representation entertain a great deal
representeratransitivt verb~de, ~tföreträda el. motsvara representrepresentera ngn äv. be the representative (hand. äv. be the agent) of sb, act for (on behalf of) sbpressen var rikligt representerad äv. the Press was there in great numbersintransitivt verb~de, ~tutöva värdskap entertainvara ute och representera be out [officially] entertaining
© NE Nationalencyklopedin AB