Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

värdesubstvalue; spec. inre värde worthsätta stort värde på ngt attach great value to sth, attach great importance to sthfalla (minska, sjunka) i värde fall in value; ekon. depreciatestiga (gå upp) i värde rise in value; ekon. rise in value, appreciate
pH-värdesubstpH value
värderaverbfastställa värdet på value, estimate, estimate the value ofuppskatta value; sätta värde på appreciate
förloraverbloseförlora i styrka lose forceförlora i värde lose in valueförlora på affären lose on the bargainförlora med 2—0 lose by two nil
likaadjektivav samma värde etc. equal; om t.ex. antal even; samma, likadan the same2 plus 2 är lika med 4 two and two make (makes) 4fem lika i spel five all
adverbvid verb:likadant in the same way, in the same mannerdela lika divide equally (vid adj. el. adv.): as, just as, equallyhon är lika bra som jag she is as good as mehan är lika gammal som jag he is my age, he is as old as mevi är lika gamla we are the same agei lika grad equallybägge är lika kvalificerade they are both equally qualified
© NE Nationalencyklopedin AB