Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vänskapligadjektivfriendly; om förhållande, sätt amicablestå på vänskaplig fot med ngn be on friendly terms with sb
ovänligadjektivunkind <mot to>; ej vänskaplig unfriendly <mot to>
vänligadjektivkind <mot to>; vänskaplig friendly <mot to, towards>
andasubstandedräkt breathhålla andan hold one's breathdra efter andan catch one's breathstämning el. andemening spiritnär andan faller på when the spirit moves me, when I'm in the moodi vänskaplig anda in a friendly atmosphere
© NE Nationalencyklopedin AB