Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vänlighetsubstkindness <mot towards, to>, friendliness <mot towards, to>visa ngn en vänlighet do sb a kindness
godhetsubstgoodness; vänlighet kindness
översvallandeadjektivom person effusive, gushingöversvallande entusiasm unbounded enthusiasmöversvallande glädje transports of joyöversvallande vänlighet overflowing kindness
© NE Nationalencyklopedin AB