Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vänlighetsubstantiv~en, ~erkindness; egenskap äv. kindliness osv.; jfr vänlig; amiabilityhan har haft vänligheten att skicka boken äv. he has very kindly sent…visa vänlighet show kindnessav vänlighet out of kindnesstack för vänligheten thank you for your kindness (for being so kind)
godhetsubstantiv~engoodness; vänlighet kindness <mot to[wards]>; välvilja benevolence
översvallandeadjektivoböjl.om t.ex. beröm exuberant; om person el. överdrivet älskvärd effusive, gushingöversvallande entusiasm unbounded (overwhelming) enthusiasmöversvallande glädje transports (pl.) of joy, rapturous delightöversvallande tacksamhet profuse gratitudeöversvallande vänlighet overflowing kindness
utstrålaintransitivt verb~de, ~tradiate; utströmma emanatetransitivt verb~de, ~tradiate äv. bildl. med avseende på hälsa, energi, lycka; t.ex. ljus el. värme emit; t.ex. lycka el. vänlighet beam forth
smulasubstantiv~n, smulort.ex. bröd~ crumb äv. bildl.; allmännare bit, scrapliteen smula a little; framför adj. o. adv. äv. a bit; en aning a trifle; liten bit a little bit; några droppar a spot, a few drops (pl.)med en smula humor (vänlighet) with a little humour (a little bit of kindness)en smulatrött a little (a bit)…transitivt verb~de, ~tcrumblesmula sönder ngt eg. äv. crumble (krossa crush)…[i bitar to bits]; bildl. tear…to pieces, make mincemeat ofreflexivt verb~de, ~tsmula sig crumble
© NE Nationalencyklopedin AB