Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vänligadjektivkind <mot to>; vänskaplig friendly <mot to, towards>
gladlyntadjektivcheerful; glad och vänlig good-humoured
raradjektivsnäll nice <mot to>; vänlig kind <mot to>; söt sweet
hälsningsubstgreetinghälsningar som man sänder regards; till närmare bekant love (sing.)hjärtliga hälsningar i brevslut kindest regards; mer intimt love (sing.)med vänlig hälsning Yours sincerely, Best regards
snälladjektivgood <mot to>; vänlig kind <mot to>; snäll och rar nice <mot to>; väluppfostrad well-behavedsnälla du gör det el. var snäll och gör det would you do that please?men snälla du,…! but my dear,…!
2 tonsubstmusik. m.m. tone; om viss ton noteanvänd inte den tonen mot mig! don't take that tone with me!ta sig ton mot ngn try to domineer sbi vänlig ton in a friendly tone of voicedet hör till god ton it is good form
motprepositioni riktning mot towardsgränsen mot Finland the Finnish borderhålla upp mot ljuset hold up to the lightrusa mot dörren dash to the doorskjuta mot shoot ati fråga om inställning: to, towardsgrym mot cruel tovänlig mot kind toför att beteckna motstånd, kontrast, motsvarighet against, fortabletter mot huvudvärk headache tabletsgöra ngt mot betalning do sth for money
© NE Nationalencyklopedin AB