Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vändaverbturn; vända om, vända tillbaka turn back; återvända returnvänd! el. var god vänd (förk.v.g.v.) please turn overförk.PTOvända bilen turn the car round, reverse the carvända om hörnet round the corner, turn the cornervända på bladet (sidan) turn the page, turn over the pagevända på sig turn roundvända på steken se på t.ex. ett problem på ett nytt sätt look at it the other way roundvända sig turn; kring en axel turn, revolve; om vind shift, veerlyckan vände sig his (her etc) luck changedvända sig i sängen turn over in the bed, turn in one's bedvända sig till ngn a) vända sig om mot ngn turn to sb, turn towards sb b) rikta sig till ngn address sb c) för att få ngt apply to sbinte veta vart man ska vända sig not know where to turn; till vem not know to whom to turn
verb och partikelverbvända omtillbaka turn back; återvända returnvända sig omturn, turn roundvända upp och ned på ngtturn sth upside-downvända ut och in på ngtvränga turn sth inside out
tilltalaverbvända sig till address, speak tobehaga appeal to; om person attract
vrängaverbvända ut o. in på turn…inside out; förvränga distort, twist
anlitaverbvända sig till turn to, engage; tillkalla call inanlita en advokat engage (consult) a lawyer
kappasubstcoatvända kappan efter vinden be a turncoat, be a time-serverpå gardin pelmet
riktaverbvända åt visst håll direct <mot at>; vapen etc. aim <mot at>, level <mot at>, point <mot at>rikta in t.ex. kikare etc. train <mot on>räta straightenrikta sig a) vända sig address oneself b) om bok etc. be intended <till for> c) om kritik be directed <mot against>
uppadverbup; uppåt upwards; uppför trappan upstairshit upp up herehögst upp at the topända upp right upvända ngt upp och ned turn sth upside-downupp med händerna hands up!
ryggsubstbackvända ngn ryggen föraktfullt turn one's back on sbgå bakom ryggen på ngn do things behind sb's backha ont i ryggen have a backachehålla ngn om ryggen support sb, back sb up
svängaverbswingvifta med wavevända turnsvänga om hörnet turn the cornersvänga åt höger turn to the rightvibrera vibrateom vind change
verb och partikelverbsvänga avsvänga in påen gata turn intosvänga omturn round; amer. turn around; om vind veer round
utadverboutdag ut och dag in day in, day outläsa ut en bok finish a bookvända ut och in på ngt turn sth inside outut på gatan go out into the streetut på isen go out on to the iceut på restaurang go to a restaurantut ur out of
© NE Nationalencyklopedin AB