Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 vänadjektiv~tfager fair
2 vänsubstantiv~nen, ~nerfriend; vard. pal, mate; amer. buddyvännen (din vän ) Bo (brevunderskrift) Yours…[min] lilla vän till barn [my] dear (darling); förmanande my little (young) friendgamle vän! vard. old mate (amer. buddy)!en god näravän a close (great) friend <till of>en [god] vän till min bror (till mig) a friend of my brother's (a friend of mine, one of my friends)släkt och vänner friends and relationsbli god vän med… make friends with…bli goda vänner become friendsbli vänner igen be (make) friends again, make upde är mycket goda vänner …great friends (vard. pals, buddies), …very closevara vän med… be friends with…
trofastadjektiv=om kärlek faithful; om vänskap loyalen trofast vän äv. a true friend
pålitligadjektiv~treliable, dependable; trovärdig trustworthyen pålitlig metod a reliable (safe) methoden pålitlig vän a staunch friend
förtroligadjektiv~tintim intimate, familiar; om vän äv. closeett förtroligt samtal a heart-to-heart (an intimate) talk
tillgivenadjektiv-givet, -givnaallm. attached; om nära vän el. släkting affectionate, loving; trogen devoted; om djur faithfulvara ngn mycket tillgiven be very [much] (sincerely) attached to sb, be very devoted to sbi brevunderskriftDin tillgivne… vanl. Yours sincerely…; till nära vän el. släkting Yours affectionately…
kamratsubstantiv~en, ~ercompanion; comrade äv. polit.; vän friend; vard. mate, pal; jfr äv. klasskamrat, lekkamrat, reskamratm.fl.kamraterna i skolan el. på kontoret o.d. vanl. the others
närståendeadjektivoböjl.om vän close, intimate; närbesläktad …closely akin (related)mina närstående närmaste, subst. adj. those nearest [and dearest] to me, my peoplei regeringen närstående kretsar in circles close (near) to…
försonatransitivt verb~de, ~tförlika reconcileett försonande drag a redeeming featurereflexivt verb~de, ~tförsona sig med bli vän med become reconciled (make it up) with; finna sig i reconcile oneself (become reconciled) to
uppriktigadjektiv~tsincere; öppenhjärtig frank, candid, open; ärlig honest; rättfram straightforward <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>; om t.ex. vän, vänskap true, genuine; om känsla äv. hearty, heartfelt; allvarlig el. om t.ex. önskan earnestmitt uppriktiga tack my heartfelt thankssäga ngn sin uppriktiga mening give sb one's honest opinionför att (om jag ska) vara uppriktig, se uppriktigt sagtunder uppriktigt
© NE Nationalencyklopedin AB