Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

välkändadjektivwell known
kändadjektivknown, famous; välkänd well known; välbekant familiar <för ngn to sb>
bekantadjektivknown <för ngn to sb>; välkänd well-knownsom bekant as we know, as you knowbli bekant med a) become acquainted with b) förtrogen become familiar with
substacquaintance, frienden bekant till mig a friend of mine
© NE Nationalencyklopedin AB