Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vägvisaresubstantiv~n, =vägskylt signpost; enklare fingerpostbok guide[book]person guide
skyltsubstantiv~en, ~arbutiks~ o.d. sign, signboard; dörr~, namn~ plate; vägvisare signpost
vägmärkesubstantiv~t, ~nroad (traffic) sign; vägvisare signpost; enklare fingerpost
2 pilsubstantiv~en, ~arpilbågs~ arrow; armborst~ bolt; pilkastnings~ dartAmors pilar Cupid's darts (shafts, arrows)snabb som en pil swift as an arrowfara i väg som en pil be off like a shotpilformigt tecken arrow; vägvisare fingerpost
© NE Nationalencyklopedin AB