Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vägskyltsubstantiv~en, ~arroad sign; på stolpe signpost
vägvisaresubstantiv~n, =vägskylt signpost; enklare fingerpostbok guide[book]person guide
tjälskadasubstantiv~n, -skadortrafik. frost-damage (endast sg.)tjälskada el. tjälskador på vägskylt frost-damaged surface
© NE Nationalencyklopedin AB