Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vägarbetesubstantiv~t, ~n, vägarbete[n] roadworks (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasreparation road repairs (pl.)vägarbete [pågår] på skylt Roadworks Ahead, Road under Repair
dubbelriktadadjektiv-riktat, ~edubbelriktad trafik two-way traffic; vid vägarbete contraflow
blinkljussubstantiv~et, =blinkande ljus m.m. blinker; varningssignal på t.ex. polisbil el. vid vägarbete flasher
© NE Nationalencyklopedin AB