Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vägandeadjektivoböjl.[tungt] vägande skäl [very] weighty (important) reasons
tungtadverbheavilytungt beväpnad heavily armedtungt lastad heavily loaded (laden); (attr. äv.) heavy-ladenandas tungt breathe heavily (with difficulty)ansvaret föll (vilade) tungt på honom …fell (weighed) heavy upon himhans ord väger tungt hos… his words carry weight (authority) with…tungt vägande skäl weighty reasons
viktigadjektiv~tbetydelsefull important, …of importance; starkare momentous; väsentlig essential; angelägen el. om t.ex. affär urgent; tungt vägande el. om t.ex. skäl weightyen ytterst viktigfråga äv. a vital…viktig roll vital (important) part (role)det viktigasteär att the main (most important) thing…högfärdig self-important; mallig stuck-up, cockyviktig min air of importancegöra sig viktig give oneself (put on) airs
© NE Nationalencyklopedin AB