Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

väderstrecksubstde fyra väderstrecken the cardinal points, the points of the compass
nordostsubstväderstreck the north-east
adverbnorth-east <om of>
nordvästsubstväderstreck the north-west
adverbnorth-west <om of>
sydvästsubstväderstreck the south-west; vind south-wester, south-west windhuvudbonad sou'wester
adverbsouth-west <om of>
2 västsubstväderstreck the west
adverbwest <om of>, to the west <om of>; se nord-för sammansättningar
västersubstväderstreck the westVästern the West
adverbwest <om of>, to the west <om of>
sydostsubstväderstreck the south-eastvind south-easter, south-east wind
adverbsouth-east <om of>
östersubstväderstreck the eastöstern the East, the Orient
adverbeast <om of>, to the east <om of>
södersubstväderstreck the southSödern the South
adverbsouth, to the south <om of>; se norr-för vidare sammansättningar
norrsubstväderstreck the northett rum mot (åt) norr a room to the north, a room facing north
adverbnorth <om of>, to the north <om of>
© NE Nationalencyklopedin AB