Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

väderstrecksubstantiv~et, =point of the compassde fyra väderstrecken äv. the [four] cardinal points
väster (jfr norrmed ex.)substantivoböjl.väderstreck the westVästern the Westadverb[to the] west <om of>
söder (jfr norrmed ex.)substantiv~nväderstreck the southSödern the Southadverb[to the] south <om of>
nordostsubstantiv~enväderstreck the north-eastförk.NE; vind north-easter, north-east windadverbnorth-eastförk.NE <om of>
sydostsubstantiv~enväderstreck the south-eastförk.SE; vind south-easter, south-east windadverbsouth-eastförk.SE <om of>
nordvästsubstantiv~enväderstreck the north-westförk.NW; vind north-wester, north-west windadverbnorth-westförk.NW <om of>
öster (jfr norrmed ex.)substantivoböjl.väderstreck the eastÖstern the East, the Orientadverb[to the] east <om of>
sydvästsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasväderstreck the south-westförk.SW; vind south-wester, sou'-wester, south-west wind~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashuvudbonad sou'-westeradverbsouth-westförk.SW <om of>
norrsubstantivoböjl.väderstreck the northhär uppe i Norr …the Northrakt (längst, borta) i norr due (farthest, out) northgränsa i norr och söder till… be bounded in the north and the south by…ett rum mot (åt) norr …to the (…facing) northstyra åt norr …north (northward[s])adverb[to the] north <om of>; jfr äv. norrifrån, norrut
raktadverbrätt straight, right, direct; i samband med väderstreck due; alldeles quite; starkare absolutelyrakt fram …straight ontitta rakt fram! …straight before (in front of) you!rakt i ansiktet full (right) in the (one's) facerakt på sak komma till saken come (go) straight to the point
© NE Nationalencyklopedin AB