Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

väderrapportsubstantiv~en, ~erweather bulletin (forecast, report)
nederbördsområdesubstantiv~t, ~nmeteor. precipitation area; vanl. i väderrapport rainfall (resp. snowfall) area
nederbördsubstantiv~enmeteor. precipitation; i väderrapport vanl.:regn rainfall; snö snowfallriklig nederbörd heavy rain[fall] (resp. snow[fall])
2 övervägandeadjektivoböjl.förhärskande predominantden övervägande delen av the greater part of; flertalet the [great] majority oftill övervägande del mainly, chieflyadverbhuvudsakligen mainly, chieflyövervägande vackert i väderrapport mainly (mostly) fair
© NE Nationalencyklopedin AB