Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

väckaverbgöra vaken wake, wake up; på beställning vanligen call; rycka upp rouseljud som kan väcka de döda noise enough to raise the deadväcka ngn till liv call sb back to life; ur svimning revive sbframkalla arouse; uppväcka, t.ex. känslor arouse, awakenväcka förvåning cause astonishmentväcka minnen el. väcka minnen till liv awaken memories, call up memoriesframställa, t.ex. fråga raise, bring up
ägnadadjektivägnad att väcka oro calculated to cause alarm
uppseendesubstväcka uppseende attract attention; stark. create a sensation
nyfikenhetsubstcuriosityväcka ngns nyfikenhet arouse sb's curiosityav ren nyfikenhet out of sheer curiosity
uppröraverbväcka avsky hos revolt; chockera shockuppröra sinnena stir up people's minds
misstankesubstsuspicionhysa (fatta) misstankar mot suspectväcka misstankar arouse suspicion
förargelsesubstförtret el. ilska annoyanceanstöt offenceväcka förargelse cause offence
anstötsubstta anstöt av take offence atväcka anstöt give offence <hos to>
åtalsubstav åklagare prosecution; av målsägare legal actionallmänt åtal public prosecutionväcka åtal mot take legal proceedings against
bifallsubstsamtycke assent, consentröna (vinna) bifall meet with approvalapplåder applause (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasrop cheers (pl.)väcka stormande bifall call forth a volley of applause
© NE Nationalencyklopedin AB