Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utvinnatransitivt verb-vann, -vunnitextract <ur from>
torrläggningsubstantiv~en, ~ardrainage; för att utvinna ny mark reclamation
torrläggatransitivt verb-lade, -lagtdrain; för att utvinna ny mark reclaim; bildl., vard. make…dry
erhållatransitivt verb-höll, -hållitpassivt mottaga receive; [för]skaffa sig el. utverka el. utvinna obtain; jfr vidare
© NE Nationalencyklopedin AB