Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utvidgaverbgöra bredare widen; t.ex. sitt inflytande extend; t.ex. marknaden expand; göra större enlargeutvidga sig, se utvidgas
svällaverbswell <av with>; utvidga sig expand
byggaverbbuilddet bygger grundar sig it is founded onkraftigt byggd om person powerfully built, sturdy
verb och partikelverbbygga inmed väggar wall inbygga omrebuild, alterbygga påöka add tobygga tillutvidga enlargebygga utenlarge, extend, develop
© NE Nationalencyklopedin AB