Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utvärtesadjektivoböjl.external, outwardför utvärtes bruk for external use (application)adverbexternally, outwardly
bruksubstantiv~et, =användning use; jfr användning; av ord usagegöra bruk av make use ofha bruk för have (find) a use forför eget bruk for one's own use, for personal usei bruk allm. in usekomma ur bruk go out of use, fall into disuse; om ord o. uttryck äv. gain (lose) currency[endast] för utvärtes bruk for external use [only]vid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's senses (faculties)
sed:medvetet vald practice; vana, kutym usage, customgamla svenska seder och bruk old Swedish manners and customs
av jorden cultivation, tillage; av hel gård management, running
fabrik:järn~ workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaspappers~ millett bruk vanl. a factory
© NE Nationalencyklopedin AB