Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utvägsubstexpedient, meanspl. likaway outjag ser ingen annan utväg än att göra det I see no other way out but to do so
tillflyktsubstrefuge <mot, undan from>; medel el. utväg resort, resourceta sin tillflykt till take refuge in; en person take refuge with, go to…for refuge
rådsubstadvice ((endast sing.))ett råd a piece of advicelyda ngns råd take sb's advicejag har fått många goda råd I've had a lot of good advicebe ngn om råd el. fråga ngn till råds ask sb's advicemedel means; utväg way outdet blir väl ingen annan råd there will be no alternativehan vet alltid råd he is never at a losspengarjag har inte råd till (med) det I can't afford itrådsförsamling council
© NE Nationalencyklopedin AB