Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uttryckligadjektiv~tom t.ex. order el. önskan express…; klar el. tydlig explicit, definite
uttaladadjektiv-talat, ~etydlig el. markerad marked, pronounced; uttrycklig explicit
tydligadjektiv~tallm.:lätt att se el. förstå plain; klar el. om t.ex. kontur el. mening clear; om t.ex. foto äv. sharp; lätt att urskilja el. om t.ex. fotspår el. stil el. uttal distinct; om abstr. subst.:uppenbar obvious, manifest; synbar evident; påtaglig palpable; uttrycklig express; i formulering explicitklara och tydliga bevis på hans skuld clear and distinct proofs of…ha ett tydligt minne av att ha sett (hört) …have a distinct recollection of + ing-formi tydliga ordalag in plain (resp. explicit) termsen tydlig vink an unmistakable (a broad) hintdet är tydligt it is plain (clear, obvious, manifest, evident)
© NE Nationalencyklopedin AB