Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utsträckningsubstextension; i tid prolongation; vidd extenti stor utsträckning to a great extenti största möjliga utsträckning to the greatest possible extent
förlängningsubstprolongation; utsträckning av giltighet extension
omfattningsubstextent; utsträckning rangei vilken omfattning? to what extent?
gradsubstdegree; utsträckning extenti hög grad to a great degree, to a great extenti högsta grad in the highest degree, extremelytill den grad blyg att… shy to such a degree that…måttsenhet degree10 grader kallt 10 degrees below zero10 grader varmt 10 degrees above zerorang rank, gradestiga i graderna rise in the ranks
sträckasubststretch; avstånd el. vägsträcka distance; delsträcka section; delsträcka, etapp leg
verbspänna stretchsträcka en muskel pull a muscle, stretch a musclesträcka på benen stretch one's legssträcka på sig tänja och sträcka stretch, stretch oneself; räta på sig straighten oneself upsträck på dig! stå rak! stand straight!sträcka sig a) tänja och sträcka stretch, stretch oneself b) ha viss utsträckning stretch, rangesträcka sig efter ngt reach for sth, reach out for sth
verb och partikelverbsträcka framt.ex. handen put out, hold outsträcka utput out, hold out; tänja stretch out; dra ut el. spänna stretch; förlänga extend
© NE Nationalencyklopedin AB