Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utskottsubstantiv~et, =arbetsgrupp committeesitta i ett utskott be (sit) on a committeese utväxt
beredningsubstantiv~en, ~arförberedande preparation; tillverkning manufacture, making; av läder dressing, curryingutskott drafting committe
nämndsubstantiv~en, ~erjur., ung. panel of lay assessors; utskott committee; kommission commission, board
ständigadjektiv~toavbruten constant, continuous; stadigvarande permanent; aldrig sinande incessant; oupphörlig continual; evig perpetualständig ledamot life-memberständig sekreterare permanent secretaryständigt utskott standing committeeleva i ständig ängslan live in constant anxiety
juridiskadjektiv~tallm. legal, juridical; avseende rättsvetenskap jurisprudentialslå in på den juridiska banan go in for a legal careerjuridisk examen grad law degreejuridisk fakultet faculty of lawjuridisk hjälp legal assistancejuridiskt ombud legal representativejuridisk person mots. till fysisk juridical (juristic[al], artificial) personjuridiskt utskott judicial committee
© NE Nationalencyklopedin AB