Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utskjutandeadjektivoböjl.om t.ex. burspråk projecting; om t.ex. tak el. klipputsprång overhanging; om t.ex. käke el. udde jutting
2 revsubstantiv~et, =sand~ [sand]bank, [sand-]reef; klipp~ reef; utskjutande spit
utsprångsubstantiv~et, =utskjutande del projection; klipp~ äv. jut < of>
överskjutandeadjektivoböjl.ytterligareöverskjutande belopp surplus (excess) amount, surplus, excessutskjutande el. om t.ex. del el. klippa projecting
utbyggnadsubstantiv~en, ~ertillbyggnad (konkr.) extension; hus annexe, addition; utskjutande del projectionutvidgning extension, expansion; ytterligare förbättring development
utståendeadjektivoböjl.om t.ex. tänder el. ögon el. öron protruding; om t.ex. kindknotor prominent; utskjutande projecting; utbuktande (äv. om ögon) protuberant, bulging; om t.ex. vinkel salient
2 listsubstantiv~en, ~erlångt o. smalt stycke trä resp. metall strip [of wood resp. metal]bård border, edgingbyggn., utskjutande kant moulding, beading; golv~ skirting-boardträdg. [narrow] bed (kant~ border); gurk~ o.d. ridge
© NE Nationalencyklopedin AB