Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utskällningsubstantiv~en, ~arvard. telling-off, talking-to, scoldingfå en utskällning get a telling-off (talking-to, scolding)
utskåpningsubstantiv~en, ~arvard.utklassning outclassingdet var rena utskåpningen it was a proper walk-overutskällning, vard. telling-off, blowing-up, scolding
överhalningsubstantiv~en, ~arfartygs krängning lurchgöra en överhalning lurch äv. om person, give a lurchöversynel.reparation av fartyg overhaulutskällningge ngn en överhalning give sb a good rating
regelrättadjektiv=regular; enligt reglerna …according to rule (the rules); ren el. om t.ex. förfalskning downrighten regelrätt utskällning a proper telling-offadverbregularlyregelrätt gjord done in the normal way (according to rule el. the rules)
rejäladjektiv~tpålitlig reliable, trustworthy; redbar honestgöra ett rejält arbete do [a piece of] solid workförstärkandeen rejäl förkylning a nasty (a stinker of a) coldett rejält kok stryk a good thrashing, a thorough hidingett rejält mål mat a substantial ([good] square, hearty) mealen rejäl skattesänkning a substantial tax reductionen rejäl utskällning a proper telling-off
© NE Nationalencyklopedin AB