Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utseendesubstyttre appearance; persons vanligen looks (pl.)känna ngn till utseendet know sb by sight
skönhetsubstutseende el. person beauty
osympatiskadjektivotrevlig unpleasant; om sätt el. utseende unsympathetic
oansenligadjektivinsignificant; om t.ex. lön modest; om utseende plain
alldagligadjektiveveryday (endast före subst.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvanlig ordinaryom utseende plain
vardagligadjektiveveryday, ordinary; banal commonplace; om utseende plainett vardagligt uttryck a colloquial expression
uppsynsubstansiktsuttryck expression; min air; utseende lookövervakning supervision, controlunder uppsyn av under the supervision of
fräschaverbfräscha upp t.ex. sitt utseende freshen upfräscha upp sitt minne refresh one's memoryfräscha upp sina kunskaper brush up one's knowledge
likhetsubstspec. till utseende resemblance <med to>, similarity <med to>; jämlikhet equalityi likhet med liksom like; i överensstämmelse med in conformity with
2 minsubstansiktsuttryck expression; uppsyn air; utseende lookgöra miner grimasera make faces <åt ngn at sb>, pull faces <åt ngn at sb>hålla god min i elakt spel grin and bear it
© NE Nationalencyklopedin AB