Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utseendesubstantiv~t, ~nyttre appearance; saks äv. look; persons vanl. looks (pl.)uppsyn aspectförlora sitt utseende lose one's looks, deteriorate in appearanceändra utseende change [one's appearance]han har utseendet emot sig his appearance is against himav (efter) utseendet att döma är det (hon) to judge by (from) appearances…, by (from) the look of it (her)…de liknar varandra till utseendet they resemble one another in appearancekänna ngn till utseendet know sb by sight (appearance)
elektorsvalsubstantiv~et, =utseende av elektorer election of [the] electors
nobeladjektiv~t, noblanoble; om utseende äv. distinguished
deformitetsubstantiv~en, ~erdeformity; förstört utseende disfigurement
vardagligadjektiv~teveryday…; vanlig äv. ordinary; banal commonplace, trivial; om utseende plain; informell informal
sydländskadjektiv~tsouthern äv. om utseende o.d., …of the South
uppsynsubstantiv~en, ~eransiktsuttryck [facial] expression, countenance; min air; utseende lookse uppsikt
oansenligadjektiv~tinsignificant, inconsiderable; om t.ex. lön modest; om utseende plain, ordinary
ungdomligadjektiv~tyouthfulha ett ungdomligt utseende look young, be young-looking
alldagligadjektiv~teveryday vanl. attr.; vanlig ordinary; om utseende plain; amer. äv. homely
© NE Nationalencyklopedin AB