Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utsattadjektivblottställd exposed <för to>; sårbar vulnerable <för to>vara utsatt för vara föremål för be subjected to; mottaglig för be liable toutsatt tid at the time fixed, at the appointed time
brändadjektivbli bränd utsatt för något obehagligt get one's fingers burnt
2 ådraverblåta bli utsatt för causeådra sig sjukdom contract; förkylning catch; utsätta sig för incur; uppmärksamhet attractådra sig skulder incur debts
© NE Nationalencyklopedin AB