Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uträkningsubstantiv~en, ~arworking (reckoning) out; kalkylering calculation; avsikt plan, designvad har han för uträkning (vad är uträkningen) med det? what can he hope to gain by that?, what is his idea in doing that?gjort med uträkning …with forethought
räkningsubstantiv~en, ~arräknande counting; beräkning el. uträkning calculation, reckoning; matem. arithmetic, figures (pl.)hålla räkning på ngt veta antalet keep count of sthgå ner för räkning boxn.el.bildl. take (amer. go down for) the counttappa räkningen antalet lose countvara bra i räkning be good at arithmetic (mera elementärt sums, att räkna figures)ett streck i räkningen oförutsett hinder an unforeseen obstacle; besvikelse a [great] disappointmentdet var ett streck i räkningen för mig it upset my planshan är ur räkningen he's out of the running (not in it)nota bill; amer. äv. check; månads~ el. konto account; faktura invoiceen räkning500 kronor a bill for…räkningen är på 500 kronor the bill amounts (runs) to…göra upp en räkning bildl. pay (settle) an accountskriva (sätta) upp ngt på ngns räkning put sth down to sb's account (to sb)behålla ngt för egen räkning …for oneselfför ngns räkning on sb's account (behalf)
© NE Nationalencyklopedin AB