Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utplånatransitivt verb~de, ~tallm. obliterate <ur, från from>; blot (wipe) out; stryka ut ord o.d. äv. delete, erase <i from>; förinta annihilate, extinguish; utrota exterminateutplåna ngt ur minnet obliterate (blot out) the memory of sthhela byn utplånades …was wiped out
nivelleratransitivt verb~de, ~tlevel; bildl. äv. equalize, reduce…to one (a uniform) level; öka level up (minska down, utplåna away)
raderatransitivt verb~de, ~tradera [bort (ut)] sudda ut erase, rub outradera ut utplåna el. t.ex. stad el. hus raze […to the ground], wipe (blot) outdata. delete
ytasubstantiv~n, ytorngts yttre surface äv. bildl.; areal area; utrymme spaceha en yta av 15 kvadratmeter have an area of 15 square metres, be 15 square metres in areautplåna ngt från jordens yta …from the face of the earthytan on the surface äv. bildl.skrapa på ytan bildl. scratch the surfacekomma upp till ytan come (rise) to the surface, surface båda äv. bildl.bara se till ytan look only superficially at thingsunder ytan below the surface äv. bildl.
© NE Nationalencyklopedin AB