Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utplånaverbobliterate <ur, från from>; wipe outhela byn utplånades the whole village was wiped out
raderaverbradera el. radera bort (ut) sudda ut erase, rub outradera ut utplåna, t.ex. stad wipe out
© NE Nationalencyklopedin AB