Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utomprepositionutanför outsidejag har inte varit utom dörren I haven't been out, I haven't been outside the doorutom fara el. utom all fara out of dangerutom allt tvivel beyond doubtbli utom sig be beside oneself <av with>med undantag av except, with the exception of; förutom besides, in addition toalla utom han all except him, all but heingen utom jag no one but medet var fyra gäster utom jag there were four guests besides mehela landet utom Stockholm the whole country excluding Stockholm
trygghetsubstsecurity; utom fara safety
tryggadjektivsecure; utom fara safe <för from>
skotthållsubstinom skotthåll within range <för of>utom skotthåll out of range <för of>
bondesubstfarmer; lantbo, spec. i europeiska länder utom Storbritannien peasantschack. pawn
synhållsubstinom synhåll within sight <för of>utom synhåll out of sight <för of>
hörhållsubstinom hörhåll within earshotutom hörhåll out of earshot
äktenskapsubstmarriageäktenskapet jur. marriage, matrimonyefter tio års äktenskap after ten years of married lifeingå äktenskap med marryfödd utom äktenskapet born out of wedlock
ifrånprepositionvara ifrånutom sig be beside oneself <av with>
adverbborta awaykan du gå ifrån en stund? can you get away a moment?
vansinnigadjektivmad; utom sig frantic <av with>har du blivit vansinnig? are you mad?, are you out of your mind?han gör mig vansinnig he drives me mad (crazy)
© NE Nationalencyklopedin AB