Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utmärkandeadjektivcharacteristic, distinguishing quality
kännemärke och känneteckensubstigenkänningstecken mark, distinctive mark; utmärkande egenskap characteristic < of>
egenskapsubstquality; utmärkande characteristic; ställning, roll capacityjärnets egenskaper the properties of ironi egenskap av in my (your etc.) capacity as
smaksubsttaste; viss utmärkande flavour; bismak savoursmaken är olika tastes differsmak för acquire a taste fordet ger smak åt soppan el. det sätter smak på soppan it gives a flavour to the soupfalla ngn i smaken strike sb's fancy, take sb's fancy
© NE Nationalencyklopedin AB