Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utlysatransitivt verb-lyste, lystgive notice of, advertise, proclaimutlysakalla tillett möte call…, summon…; genom annons advertise…utlysaen tävling announce…mötet är utlyst till den 4:e the meeting has been fixed for the fourthutlysa nyval parl., vanl. appeal to the countryutlysaledigförklara en tjänst advertise a post
strejksubstantiv~en, ~erstrikevild strejk unofficial (wildcat) strikegå i strejk go on strikeutlysa [en] strejk call a strike; se äv. strejka
tävlingsubstantiv~en, ~arallm. competition äv. pristävling, contest äv. sport.; t.ex. i löpning race; vanl. mellan två lag matchen öppen tävling an open (all-comers) eventutlysa en tävling om… announce a competition for…
© NE Nationalencyklopedin AB