Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utlåtandesubstantiv~t, ~n[stated] opinion; sakkunnigas [formal] report, verdictavge ett utlåtande express (deliver, render) an opinion
betänkandesubstantiv~t, ~nta i betänkande take into considerationutlåtande report
yttrandesubstantiv~t, ~nuttalande remark, utterance; anmärkning observation, comment; anförande statement; utlåtande av myndighet el. remissinstans o.d. [expert] opinion, pronouncement <över, i on>; av t.ex. styrelse över motion o.d. report <över on>
omdömesubstantiv~t, ~nomdömesförmåga judgement; urskillning discernment, discriminationha gott omdöme have a sound judgement, be a good judgeåsikt el. utlåtande opinion, judgement, estimationavge (fälla) ett omdöme om ngn (ngt) give one's opinion on sb (sth)
avgetransitivt verb-gav, -gett el. -givitavsöndra emit, give offge el. avlåta:t.ex. svar give; löfte give, make; om sakkunnig el. myndighet o.d.:inkomma med el. t.ex. förslag bring in; anbud hand inavge en bekännelse make a confessionavge sin röst give (cast) one's vote, voteavge utlåtande över give (deliver, pronounce) an opinion onavge vittnesmål give evidence, testify
© NE Nationalencyklopedin AB