Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utländskadjektiv~tforeign; från andra sidan havet overseas…; främmande exoticin- och utländska valutor domestic and foreign currencies
härkomstsubstantiv~enbörd extraction, birth, parentage; härstamning descent, lineage; ursprung originav utländsk härkomst of foreign extraction
utlandetsubstantivbest. sing.foreign (overseas) countries (pl.)från utlandet from abroad; utländsk äv. foreign…i utlandet abroad, in foreign (overseas) countrieshandel med utlandet foreign (overseas) trade
valutasubstantiv~n, valutormyntslag currency; utländsk valuta [foreign] exchangehård (mjuk) valuta hard (soft) currencyvärde el. utbyte valuevaluta för pengarna get value for one's money
främmandeadjektivoböjl.obekant strange, unknown, unfamiliar <för to>; utländsk foreign; jur. alien; jfr ex.ett främmande ansikte a strange (an unfamiliar) facehamna (råka) i främmande händer fall into the hands of strangers[fullkomligt] främmande människor [perfect] strangersett främmande ord (språk) a foreign word (language)jag är inte främmande för tanken the thought has sometimes crossed my minddenna ordbildning är främmande för svenskan …is foreign to (is not found in) Swedish
substantiven ~, pl. =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasobekant stranger; gäst guest, visitor~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasgäster guests (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvisitors (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascompanyvi fick (det kom) främmande some people came to see us
© NE Nationalencyklopedin AB