Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uthållighetsubstantiv~enstaying power, stamina, [power of] endurance
ståndaktighetsubstantiv~enfirmness; orubblighet steadfastness, constancy; uthållighet perseverance
seghetsubstantiv~entoughness; hög viskositet viscosity; uthållighet hardiness; tenacity
orksubstantiv~enkraft energy; styrka strength; uthållighet staminahan tappade orken he ran out of steam
tålamodsubstantiv~etallm. patience; överseende forbearance; uthållighet long-sufferingha en ängels tålamod have the patience of Job (of a Saint), have angelic patiencemitt tålamod är slut my patience is exhaustedha tålamod äv. be patientha tålamod med ngn äv. bear with…tappa (förlora) tålamodet lose [one's] patience
© NE Nationalencyklopedin AB