Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utgångspunktsubstantiv~en, ~erallm. starting point, point of departure <för for>; bildl. äv. bas|ispl. -es <för of>ta ngt till utgångspunkt äv. start (set out) from sth
från
från delas in i ordklasserna 
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen från motsvaras vanligen av from i uttryck som hon ärfrånStockholm = she isfromStockholm, frånmaj till september = fromMay to September.
från används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycketavståfrånunder uppslagsordet avstå, uttrycketvarafrånvettetunder uppslagsordetvett osv.
Rumsbetydelse
anger plats för ursprung eller utgångspunkt el. vanligen from; i vissa fall ofhon är från Stockholm she is from Stockholmen designer från Stockholm a designer from Stockholm, a Stockholm designertåget från London the train from Londonden här musiken kommer från en musikal this music is from a musicalhotellet ligger fem miles från kusten the hotel is situated five miles from the coastbilder fråntagna i Italien pictures of (from) Italyglöden från hennes cigarett the glow of her cigarette
i betydelsen 'bort från, ned från' off, ibland annan konstruktionfalla ner från en stege fall off a ladderklättra ned från en stege climb down a ladderta av från motorvägen turn off the motorwayta bort armbågarna från bordet! take your elbows off the table!
Tidsbetydelse
som kommer från angiven tid: el. dag, vecka, månad, år fromårhundrade: annan konstruktionmatresterna från i går the leftovers from yesterdaypengar från förra månaden money from last monthen kyrka från 1200-talet a 12th century church
från en viss tidpunkt i det förflutna och framåt sincefrån det jag kom hit ever since I came herejag känner honom från tiden i Uppsala I have known him ever since we were at Uppsalaen vän från skolåren an old school-frienden vän från [min tid i] Rom a friend I got to know in Rome
Andra betydelser
i uttryck för nedre gräns eller början fromfrån 200 kronor (20 år) och uppåt from 200 kronor (20 years) and upwardsfrån…till from…tofrån morgon till kväll from morning till nightarbeta från nio till fem work from nine to five
anger vem som skickar eller ger något fromett brev från min kusin a letter from my cousinen present från hennes mor a gift from her mother
olika översättningar av från och med (förk.fr.o.m.):från och med den 1 maj as from May 1st; amer. as of May 1stfrån och med 20 april till och med 5 maj from April 20th to May 5th inclusive; amer. äv. from April 20th through May 5thfrån och med den dagen var han… from that [very] day he was…från och med i dag as from today, as from today, starting todayfrån och med nu ska jag… from now on I will…tre år från och med nu three years from nowfrån och med sidan 10 from page 10 on, from page 10 onwards
vid ord som anger befriande, borttagande o.d. offri från skuld free of guiltbota ngn från ngt cure sb of sth
från det ena till det andra from one thing to another; förresten by the way
adverbfrånkopplad el. på instrumenttavla o.d. offtill och från, se tillsom betonad partikelse ifrån
© NE Nationalencyklopedin AB