Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utgåendeadjektivoböjl.om t.ex. post el. telefonsamtal outgoingutgående last outward cargo50 % lämnas på dessa utgående varor …these discontinued linessubstantiv~t, vara på utgående om person be about to leave, be on one's way out; om fartyg be leaving port, be outward-bound
saldosubstantiv~t, ~nbalanceingående saldo balance brought forwardförk.b.f.utgående saldo balance [to be] carried forwardförk.c.f.
© NE Nationalencyklopedin AB