Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utformatransitivt verb~de, ~tge form åt design, shape, model; utarbeta work out, frame; i detalj work out…in detail, elaborate
utformningsubstantiv~en, ~ardesign, shaping etc.; jfr utforma
formatransitivt verb~de, ~t (jfr utforma)allm. form; gestalta shape; utarbeta äv. frame; ge form åt el. utforma äv. model, fashion; speciellt i [gjut]form el. men äv. friare el. särsk. dana mould (amer. mold) <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>forma sig form (shape, mould) itself (resp. themselves) <till into>
© NE Nationalencyklopedin AB