Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utföraverbperformutföra ett arbete do a piece of workutföra en beställning carry out an order
sabotagesubstsabotageutföra (göra) sabotage mot carry out (commit) sabotage against
stilsubsthandstil handwriting, writingboktryckeriterm type; tryckstil printsätt att utföra ngt style, manneri stor stil i stor skala on a large scale; vräkigt in style, in grand stylenågot i den stilen something like thatnågot i stil med something likedet är stil på henne she has style
© NE Nationalencyklopedin AB