Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utfästatransitivt verb-fäste, -fästt.ex. belöning offerreflexivt verb-fäste, -fästutfästa sig att göra ngt undertake (pledge) to do sth
1 prissubstantiv~et, = el. ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknas[salu]värde el. kostnad allm. price, cost; belopp äv. rate <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; begärt ~ äv. charge; villkor terms (pl.) <bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>höja (sänka) priserna raise (reduce, lower) pricesgå ned i pris go down in pricestå högt (lågt) i pris eg. be high (down) in pricekomma överens om priset agree about (on) the price, come to termstill [ett] lågt (billigt) pris cheap[ly]till nedsatt pris at a reduced pricetill priset av bildl. at the cost oftill varje pris at all costs (any price)
~et, = el. ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbelöning prizefå (ta hem) första pris be awarded (carry off) the first prizeutfästa ett pris offer a prizeta priset bildl. be easily first (best); vard. take the cake (biscuit)
~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashögtidl., lov praisepris ske Gud the Lord be praised
© NE Nationalencyklopedin AB