Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uteslutningsubstantiv~en, ~arexclusion; ur förening o.d. äv. expulsion; ur advokatsamfund disbarmentuteslutning ur kyrkan excommunication[slutledning genom] uteslutning elimination
uteslutandeadjektivoböjl.exclusive, soleadverbsolely, exclusivelyuteslutande för din skull solely for your sakesubstantiv~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse uteslutning
strykningsubstantiv~en, ~ar (jfr stryka)med handen o.d. stroke, stroking; gnidning rub, rubbingmed strykjärn ironingmed färg (tjära etc.) coating; konkr. coat [of paint (tar etc.)]uteslutning el. utstrykning el. överstrykning cancellation, cancelling etc.; jfr stryka; nedskärning cut
© NE Nationalencyklopedin AB