Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uteadverbrumsbetydelse:allm. out; utomhus äv. out of doors, outdoors, in the open; utanför äv. outside; inte hemma äv. not in (at home)där ute t.ex. på isen out there; utanför outsidekorna går ute …are outdet är kallt ute it is cold out [of doors]han är aldrig ute bland folk he never mixes with peoplehan är mycket ute utomhus he is out of doors (outdoors) a great deal; för att roa sig he goes out a lotvara ute på havet (landet) be [out] at sea (in the country)han är ute och promenerar he is out (has gone) for a walkvara ute och orientera (åka skidor) be out orienteering (skiing)äta ute som vana eat outäta [middag (resp. lunch)] ute tillfälligtvis dine (resp. have lunch) out (i det fria out of doors)
slut allt hopp är ute all hope is at an end (is gone)tiden är ute [the] time is up; speciellt sport. el. parl. time!det är ute med honom it is all up with him; vard. he is done for
bildl.vara illa ute i knipa be in trouble (a fix)vara [för] sent (tidigt) ute be [too] late (early)vara utekomma i sista minuten come (göra saker och ting do things) at the last minutevara ute efter ngn (ngt) be after…vara ute efter eftertrakta ngt be out for sth; mer uttänkt have designs on sth
adjektivoböjl.vard.:omoderndet är ute it's out, its old hat
utestängatransitivt verb-stängde, -stängtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse stänga uteunder stänga
kallbadsubstantiv~et, =ute bathe; i kar cold bath
shoppaintransitivt verb~de, ~tshopgå (vara ute) och shoppa go (be out) shopping
sightseeingsubstantiv~en, ~arsightseeing; tur sightseeing tourvara ute på sightseeing be out sightseeing
flaneraintransitivt verb~de, ~tvara ute och flanera be out for a stroll
viftsubstantivoböjl., vara ute på vift be out and about, be on the loose
utelåstadjektiv=han är utelåst he has been locked (har låst sig ute has locked himself) out
segeltursubstantiv~en, ~ersailing tripgöra (vara ute på) en segeltur äv. go (be out) for a sail
tjänsteärendesubstantiv~t, ~nofficial matter (business endast sg.)vara ute på tjänsteärende be on official business
© NE Nationalencyklopedin AB