Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utdelningsubstantiv~en, ~arutdelande distribution, dealing out; av post o.d. delivery; på t.ex. aktieel.tips dividendextra utdelning hand. äv. bonusutdelningen bestämdes till 8 % a dividend of…was declared
premiesubstantiv~n, ~r[försäkrings]avgift premium; extra utdelning bonus; export~ o.d. bounty
vinstandelsubstantiv~en, ~arshare of (in) the profits, profit share; utdelning dividend
avkastningsubstantiv~en, ~aryield, proceeds (pl.)årlig return[s (pl.)]; behållning äv. takings (pl.)earnings (pl.)vinst profit; utdelning dividend[s (pl.)]ge god (dålig) avkastning yield a good (bad) return
vinstsubstantiv~en, ~erallm. gain; hand. profit, profits (pl.)avkastning yield, return, returns (pl.)behållning proceeds (pl.)förtjänst earnings (pl.)utdelning dividend; på spel winnings (pl.)i lotteri o.d. [lottery] prize; fördel advantage, benefithögsta vinsten the first prizeren vinst net profits (proceeds) (pl.)det blir en ren vinst1 000 kronor there will be a net profit of…dela vinsten share the profitsge vinst yield (bring in) a profit; äv. turn out wellgå med vinst om företag äv. be a paying concernsälja…med vinst sell…at a profitvinst och förlust at a venture, on speculation
delatransitivt verb~de, ~tsärdela divide; dela upp divide (split) [up] (jfr dela uppunder dela); partition; stycka cut up (jfr stycka) <i into>dela med 5 divide by 512 kan delas med 3 äv. 12 is divisible by 3det är ingenting att dela [på] it is not worth dividing [up]dela i lika delar el. dela sinsemellan el. delta i sharedela en flaska vin [med] split (share) a bottle of wine [with]dela ngns glädje (vinsten, ngns åsikt) share sb's joy (the profits, sb's view)dela rum [med] share the same room [with]dela lika share and share alike; om två äv. go fifty-fifty
reflexivt verb~de, ~tdela sig divide; dela upp sig divide up, separate; förgrena sig äv. branch [off]; om t.ex. väg fork; klyva sig äv. split up <i into>folkmassan delade sig the crowd parted
partikelverbdela avdela [upp] divide [up], partition <i into>; avskilja partition off <ett hörn av ett rum a corner of a room>dela av ett ord divide a worddela inse indeladela med sig [åt andra]share with other peopledela med sig av ngt åt ngn give sb a little (bit) of sthdela uppindela divide up, break up <i into>; fördela distribute; sinsemellan share <mellan (på) among[st]om tvåskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbetween>dela upp sig divide (split) up; jfr deladela utdistribute, deal (give) out; i småportioner dole out; fördela äv. portion (share) out; t.ex. proviant, ransoner äv. serve out; t.ex. gåvor, medicin, livsmedel äv. dispensedela ut brev (paket) distribute (avlämna deliver) letters (parcels)bolaget delar ut betalar i utdelning 5 % the company pays a 5% dividend
© NE Nationalencyklopedin AB