Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utbytesubstexchangei utbyte mot in exchange forbehållning profit, benefitha utbyte av get benefit from
utväxlingsubstutbyte exchangetekn. gear, gearing
behållningsubståterstod remainder; saldo balance, balance in hand; vinst, utbyte profitha behållningutbyte av ngt profit by sth, benefit by sth
ersättningsubstgottgörelse compensation; för arbete remuneration; skadestånd damages (pl.)ge ngn ersättning för ngt compensate sb for sthutbyte replacement
bytesubstutbyte exchangerov booty; tjuvs hauljakt. quarry; rovdjurs preybli ett lätt byte för ngn fall an easy prey to sb
© NE Nationalencyklopedin AB