Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utblicksubstantiv~en, ~arutsikt view; överblick prospect
utsiktsubstantiv~en, ~eröverblick view; utblick äv. outlookfri utsikt an unobstructed viewbeundra utsikten admire the view (endast sg.landskapet äv. scenery)rummet har utsikt mot (över) parken …looks (opens) on [to] (…overlooks) the parkutsikt över hamnen view over…; på t.ex. vykort view of…rum med utsikt …with a viewmed utsikt över hamnen äv. overlooking…bildl. prospect; chans äv. chance; framtidsutsikter äv. outlook (endast sg.)han har goda utsikter att (+ inf.) his prospects of + ing-form are goodplanen har goda utsikter (ingen som helst utsikt) att lyckas …stands a good (doesn't stand an earthly) chance of succeedinghar han några utsikter att få platsen? is there any chance of his getting…?utsikter för de närmaste dagarna meteor. the forecast (outlook) for…
© NE Nationalencyklopedin AB