Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utbildningsubsteducation; i visst syfte training; undervisning instruction
skolningsubstutbildning training
aspirantsubstsökande applicant, candidate; under utbildning trainee
undervisningsubstteaching <i of, in>, instruction <i in>; handledning tuition; utbildning educationundervisning i engelska be taught English
yrkesubstmed högre utbildning, konstnärligt profession; inom hantverk el. handel trade; sysselsättning occupation; arbete jobutöva ett yrke practise a profession; inom hantverk el. handel carry on a tradevälja yrke choose a careertill yrket by profession
antaverbförmoda suppose, assumeta emot, t.ex. plats take; säga ja till accepttill utbildning admitgodkänna accept, adopt, approve; lagförslag passgöra till sin adoptanta namnet Anthony take (assume) the name of Anthony assumeanta fast konsistens set, harden
© NE Nationalencyklopedin AB