Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utarbetandesubstantiv~tpreparation, drawing up, composition, working out, elaboration, compilation; jfr utarbetaden är under utarbetande …in [course of] preparation, …being prepared (drawn up etc., jfrutarbeta)
© NE Nationalencyklopedin AB