Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utanpreposition och adverbwithoututan arbete out of workutan honom skulle jag aldrig klarat det but for him I would never have managed itutan att han märkte det without his noticing it, without him noticing itkänna ngt utan och innan know sth inside out
konjunktionbutinte bara…utan även not only…but also
ohämmadadjektivunrestrained; utan hämningar uninhibited
svamlaverbdrivel; utan sammanhang ramble
pajsubstpie; utan deglock tart
pardonsubstutan pardon without mercy
omotiveradadjektivunjustified, unwarrantedutan motivation unmotivated
sammanhängandeadjektivconnected; utan avbrott continuous
sejdelsubsttankard; utan lock mug
krumbuktsubstutan krumbukter straight out, direct
obegåvadadjektivunintelligent; utan talang untalented
© NE Nationalencyklopedin AB