Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

utövatransitivt verb~de, ~tt.ex. funktion el. makt el. en rätt exercise; t.ex. välgörenhet el. hobby el. religion el. yrke practise; t.ex. inflytande el. press el. tryck exert; t.ex. mildhet el. tvång useutöva dragningskraft på ngn have attraction for sb, attract sbutöva makt exercise (wield) power
inverkansubstantiv=, eneffect, influence, actionutöva inverkan på… influence…, affect…
värdskapsubstantiv~et, sköta (utöva) värdskapet act as host (om dam hostess, om värdfolk host and hostess), do the honours
utövandesubstantiv~texercise, practice; exertion; jfr utövaadjektivoböjl.practising; verkställande executiveutövande konstnär creative artist
repressaliersubstantiv i pluralreprisals, acts of reprisalutöva repressalier mot ngn för ngt resort to reprisals against sb for sth
idkatransitivt verb~de, ~tbedriva carry on; utöva practise; ägna sig åt devote oneself to; t.ex. idrott go in foridka familjeliv cultivate the society of one's familyidkabedriva studier [i språk osv.] vanl. study [languages osv.]
påtryckningsubstantiv~en, ~arpressure (endast sg.)[upprepade] påtryckningar [continual] pressure (sg.)utöva påtryckningar på ngn bring pressure to bear on sb; polit. äv. lobby; vard. turn the heat on sb
spåtransitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttutöva spådom tell fortunesspå ngn [i kort] tell sb his (her) fortune [by the cards]spå ngn i handen read sb's palmförutsäga predict, foretell, prophesy
representeratransitivt verb~de, ~tföreträda el. motsvara representrepresentera ngn äv. be the representative (hand. äv. be the agent) of sb, act for (on behalf of) sbpressen var rikligt representerad äv. the Press was there in great numbersintransitivt verb~de, ~tutöva värdskap entertainvara ute och representera be out [officially] entertaining
presssubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastidnings~ pressPressens opinionsnämnd the [Swedish] Press Councilfå god press have a good pressfigurera i pressen vanl. appear in the [news]papers~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasredskap o.d. press; för citrusfrukt squeezergå i press tryck go to pressväxterna ligger i press …are being pressed~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaspåtryckning el. tryck pressure; påfrestning strainsätta (utöva) press på ngn bring pressure to bear on sb, put pressure on sb
© NE Nationalencyklopedin AB